Szanowny Panie Prezydencie

Jako członkowie ogólnoświatowej społeczności, rozumiejący prawdziwą naturę wydarzeń, chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie i poparcie dla podjętej przez Federację Rosyjską decyzji udzielenia pomocy humanitarnej i wojskowej Syrii, jej siłom zbrojnym i jej demokratycznie wybranemu przywódcy, prezydentowi Baszarowi al-Asadowi, w ich walce z międzynarodowymi terrorystami, wspieranymi przez Stany Zjednoczone.

Tak jak w 2013 roku Rosja odegrała kluczową w zażegnaniu niebezpieczeństwa zachodniej interwencji militarnej w Syrii, tak i obecnie, w krytycznym momencie1 rozpoczęła ataki powietrzne wymierzone przeciwko terrorystom ISIL w Syrii. Jako głos rozsądku i siła stojąca po stronie sprawiedliwości, cieszy się Pan wdzięcznością i poparciem Syryjczyków, Rosjan i wszystkich świadomych ludzi na całym świecie.

Począwszy od 2011 roku, zachodni przywódcy z determinacją dążyli do zrobienia z Syrii państwa upadłego. Posunęli się nawet do finansowania, szkolenia i zbrojenia zagranicznych najemników, którzy następnie prowadzili brutalną kampanię terroru przeciwko syryjskiemu narodowi i jego legalnemu rządowi.2 Siły terrorystyczne i religijni fanatycy nie reprezentują woli narodu syryjskiego, który w większości wspiera prezydenta Asada. Jak słusznie powiedział Pan w swoim przemówieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, to naród syryjski i tylko on może decydować, kto będzie jego przywódcą.

W 2013 roku, kiedy Zachód był gotów rozpocząć kampanię wojskową w Syrii, w sytuację ingerowała Rosja i zaproponowała pokojowe, dyplomatyczne rozwiązanie. W rozsądnym świecie byłaby to naturalna odpowiedź na problemy międzynarodowe i Rosja nie byłaby osamotniona w swojej postawie. Niestety Zachód trwa przy swojej polityce impasu, na którą składają się wspieranie przemocy, przymus i bezprawna ingerencja w sprawy suwerennych państw.

Podczas gdy Zachód dąży do destabilizacji, wojen i chaosu, Rosja stanowczo opowiada się za dialogiem, współpracą oraz przestrzeganiem prawa międzynarodowego i porządku. Pańska reakcja na kryzys w Syrii doskonale to potwierdza.

Podobnie jak Pan, prezydent Asad dowiódł, że jest człowiekiem inteligentnym, odważnym i ma dobrą wolę. I podobnie jak większość osób publicznych wyposażonych w takie cechy, jest nieustannie dyskredytowany i oczerniany przez zachodnie rządy i media. Jednym z tego przykładów jest masakra w Huli w maju 2012 roku, kiedy to zginęło 108 Syryjczyków, w tym 49 dzieci. O tę zbrodnię oskarżone zostało syryjskie wojsko, jednak później okazało się, że została ona popełniona przez siły zaangażowane po stronie „Wolnej Armii Syrii” (WAS), wspieranej przez USA, a ofiarami byli zwolennicy syryjskiego rządu.3 Później tego samego roku WAS była przyłapana na zabijaniu uprowadzonych cywilów i żołnierzy na przepustkach.4

To jest ta sama „umiarkowana opozycja”, której nielegalną walkę przeciwko Asadowi wspierają przedstawiciele zachodnich rządów i w którą według tychże rządów wymierzone są ataki rosyjskich sił powietrznych. Te i inne fakty jednoznacznie wskazują, że rząd USA i jego sojusznicy jedynie utrzymują, że walczą z terroryzmem, podczas gdy w rzeczywistości bezpośrednio go tworzą i wspierają w daremnej próbie zapewnienia USA globalnej hegemonii. Robią to bez aprobaty Organizacji Narodów Zjednoczonych i bez zgody prawowitych rządów atakowanych krajów.

Drugi Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Dag Hammarskjold, którego John F. Kennedy uważał za największego współczesnego mu męża stanu, wyraźnie widział problemy, przed którymi stoi nie tylko ONZ, ale i cały świat. W roku 1958 napisał:

„Istnieje trwały konflikt między różnymi podejściami do wolności człowieka i wolności myśli, czy też konflikt pomiędzy odmiennymi interpretacjami ludzkiej godności i praw jednostki. Linia rozgraniczająca przebiega wewnątrz nas samych, w obrębie naszego własnego narodu, a także w obrębie innych krajów. Nie pokrywa się ona z żadnymi granicami politycznymi ani geograficznymi. Ostateczna walka to walka pomiędzy tym, co ludzkie, i tym, co nieludzkie. Wstępujemy na niebezpieczny grunt wierząc, że którakolwiek jednostka, kraj czy ideologia ma monopol na słuszność, wolność i godność ludzką”.5

Znajdujemy się na niebezpiecznym gruncie. Przyznany sobie przez Stany Zjednoczone monopol na posiadanie racji, na wolność i na godność ludzką prowadził do nieprawości, ucisku i cierpienia na globalną skalę. Zachodnia mentalność, jaka przejawia się w Libii i Syrii, jest naprawdę nieludzka6 – psychopatyczna7 – i ucieleśnia najniższe, najpodlejsze aspekty ludzkiej natury.8

Wyraźnie widać tę nieludzkość w efektach polityki USA na Ukrainie i w Syrii. Na Ukrainie neonaziści są członkami parlamentu i tworzą bataliony, które w Donbasie torturowały i mordowały mężczyzn, kobiety i dzieci, przy aprobacie rządu w Kijowie. W Syrii zachodnia polityka destrukcji i wsparcia dla terroryzmu doprowadziła do powstania ISIL i innych ugrupowań terrorystycznych, których metody są publicznie potępiane przez zachodnich przywódców, jednak po cichu przez nich wspierane.9 Nie takiej postawy oczekuje ludzkość. I my nie popieramy takiej postawy.

Jak długo światowi przywódcy będą wciąż podporządkowywać się woli politycznych psychopatów, ludzkość nie osiągnie pokoju na świecie.10 Ufamy, że więcej ludzi pójdzie za Pana przykładem i zacznie mówić językiem prawdy, postępować zgodnie ze swoimi silnymi przekonaniami i nie będzie kierować się strachem i ignorancją. Mamy nadzieję, że w ten sposób każdy z nas zdoła przyczynić się do stworzenia prawdziwie wielobiegunowego świata, wolnego od destrukcyjnego wpływu psychopatów i fanatyków oraz tworzonych przez nich niszczących struktur politycznych, uniemożliwiających utrzymanie pokoju.

Z poważaniem,

 • alain harel - France
 • M Küttner - Germany
 • arnaldo garcia - Spain
 • KUČEROVÁ Dana - Czech Republic
 • Klaus Wember - Germany
 • Petra Steger - Germany
 • Winnie Hyrland - Denmark
 • Bradley Halfacre - Australia
 • Daniel Andersen - Iceland
 • Christian Pischinger - Austria
 • francis Viglieno - France
 • Sieglinde Uhl - Germany
 • Stefanie Sauer - Germany
 • Domenico Valerio - Italy
 • Fabio Biolcati - Italy
 • татьяна костромитина - Russia
 • Shaun Moorcroft - United Kingdom
 • Edgar Darío Correa Villalba - Paraguay
 • Miguel Jelling - Germany
 • Sabine Weinkauf - Germany
 • Michal Cetnar - Poland
 • Dr ALSHALLAH. ZHARH. - Mexico
 • Dr. Heidrun Eckert - Germany
 • mohammed adeel awan - United Kingdom
 • Waltraud Pesic - Hungary

List podpisało już 97,173 osób.

 

Też możesz podpisać ten list

Źródła:

 1. Rosja ustanawia nad Syrią strefę zakazu lotów dla NATO i rusza rozgromić „ISIS”, a Pentagon wpada w popłoch (eng.), (po polsku)

 2. Film dokumentalny „The Syrian Diary”. Kto jest odpowiedzialny za obrócenie raju w piekło? (eng.)

 3. Masakra w Huli dziełem Wolnej Armii Syrii zdaniem Frankfurter Allgemeine Zeitung (eng.)

 4. Jeszcze raz o masakrze w Huli: „Oficjalna prawda” w brudnej wojnie przeciwko Syrii (eng.)

 5. “„The Walls of Distrust” (Mur nieufności) – Przemówienie wygłoszone w Cambridge University 5 czerwca 1958 r. (eng.)

 6. Natowskie ludobójstwo: James i Joanne Moriarty ujawniają prawdę o wydarzeniach w Libii (eng.), (podobny po polsku)

 7. Internetowa strona poświęcona Ponerologii politycznej (eng.)

 8. Globalna patokracja, osobowość autorytarna i nadzieja dla świata (eng.)

 9. Raport Pentagonu: Urząd Obrony przewidział, że zachodnie wsparcie dla grup islamistycznych doprowadzi do powstania ISIS (eng.)

 10. Strona internetowa poświęcona (prawicowemu) autorytaryzmowi (eng.)

 


Szanowny Panie Prezydencie Putin i Narodzie Rosji

Przyjmijcie, prosimy, nasze przeprosiny za zachowanie naszych rządów i mediów. Wiele wskazuje na to, że narody Zachodu, wiedzione przez Stany Zjednoczone, są zdeterminowane, by wywołać wojnę z Rosją. Każdy człowiek przy zdrowych zmysłach jest w stanie wyobrazić sobie straszliwe konsekwencje takiej wojny i zrobiłby wszystko, by tego uniknąć. W rzeczy samej, wydaje się, że to właśnie robicie. W obliczu nieustającego potoku kłamstw i prowokacji, udało się Wam zapobiec wciągnięciu Rosji w nuklearną wojnę.1, 2

Wydarzenia związane z wojną na Ukrainie przedstawiane są w sposób wypaczony, żeby przedstawić Was jako agresorów, podczas gdy wszystkie fakty wskazują na coś dokładnie przeciwnego. Neonazistowskie bandy popełniają codziennie zbrodnie przeciwko mieszkańcom Noworosji, otrzymując polityczne i finansowe wsparcie od zachodnich rządów. Armia Ukrainy dokonała ataków na rosyjskie przejścia graniczne i miasta oraz regularnie bombarduje uchodźców, próbujących opuścić Ukrainę. Rosja została oskarżona o zniszczenie samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych, lot nr MH17, mimo że dowody wskazują na zastrzelenie tego samolotu przez armię ukraińską. Dostarczacie pomoc humanitarną dla ludności Ługańska, a jesteście oskarżani o szmuglowanie broni na Ukrainę.3

Dlaczego staliście się celem tych kłamstw i prowokacji? Prąc do wojny z Rosją, zachodni patologiczni zbrodniarze potrzebują zewnętrznego wroga. Jak długo ludzie skoncentrowani są na „rosyjskiej agresji”, pozostają w nieświadomości co do rzeczywistych sprawców chylenia się ku upadkowi amerykańskiej gospodarki i systemu społecznego. W Europie, z całą jej historią brutalnych wojen wywołanych przez arogancję i chciwość, europejscy przywódcy całkowicie upadli moralnie i naiwnie podążają krok w krok za amerykańską polityką imperialistycznej agresji. Ostatni wielki prezydent Stanów Zjednoczonych, John F. Kennedy, tak w 1961 roku opisał naszego wspólnego wroga:

Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący przede wszystkim na ukrytych metodach, którego celem jest rozszerzanie swojej strefy wpływów poprzez infiltrację zamiast inwazji, poprzez działalność wywrotową zamiast wyborów, poprzez zastraszanie zamiast wolnego wyboru, poprzez nocną partyzantkę zamiast regularnego wojska walczącego w dzień.

Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby dla zbudowania jednolitej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej błędy są grzebane, a nie publikowane, jej przeciwnicy są uciszani, a nie chwaleni. Żaden wydatek nie jest kwestionowany, żaden sekret nie jest ujawniany.4

Od tamtego czasu rząd Stanów Zjednoczonych i inne rządy Zachodu zostały zinfiltrowane przez ten „bezwzględny spisek”. Chociaż ta struktura niekoniecznie musi być jednolita, to jednak jesteśmy przekonani, że jej przywódcy myślą i działają nie obciążeni normalnym, ludzkim sumieniem. To dlatego nie wahają się poświęcić milionów czy miliardów ludzi. Zaopatrują Izrael w broń, która jest używana do rzezi tysięcy Palestyńczyków. Militaryzują policję w miejscach takich jak Ferguson w stanie Missouri, by chronić i umacniać swoją władzę nad ludźmi. Kłamią w celu rozpętania wojen, które pochłaniają miliony istnień, by poszerzyć swoje polityczne wpływy. Są nikczemni.5, 6

Panie Prezydencie, tak jak JFK, posiada Pan doświadczenie wojskowe, co wyrobiło w Panu poczucie obowiązku strzeżenia narodu Rosji i służenia mu. Wygląda na to, że – tak jak JFK – zdaje Pan sobie sprawę z szaleństwa wojny nuklearnej i dlatego postanowił Pan utrzymać pokój.7 Odmawia Pan popierania amerykańskiego imperium, pracując na rzecz osłabienia jego siły bez wywoływania bezpośredniego konfliktu zbrojnego. Zamiast przeć do konfliktu, Rosja wypracowała bliskie stosunki z wieloma krajami poprzez organizacje takie jak BRICS, puściła w niepamięć stare długi i współpracuje z partnerami w interesie narodów. Ta idea międzynarodowego partnerstwa została nazwana podejściem wielobiegunowym i pozostaje w ogromnym kontraście w stosunku do jednobiegunowej, imperialistycznej polityki Stanów Zjednoczonych, gdzie zasoby wszystkich krajów są kontrolowane i przynoszą zyski nielicznym możnym – kosztem nas, Narodów.

Odrzucamy chciwość, nienawiść i żądzę władzy, jakie prezentują nasi „przywódcy”. Jesteśmy oburzeni i przerażeni zabijaniem milionów niewinnych ludzi w imię wolności i samoobrony. Chcemy pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich. Chcemy prawdziwego, trwałego pokoju, o jakim mówił kiedyś JFK:

Jakiego pokoju chcemy? Nie Pax Americana, zaprowadzanego na świecie siłą przy pomocy amerykańskiej broni. Nie pokoju mogił czy bezpieczeństwa niewolników. Mówię o prawdziwym pokoju; pokoju, który czyni życie na ziemi wartym przeżycia; takim, który pozwala ludziom i narodom wzrastać i mieć nadzieję na lepsze życie ich dzieci – nie tylko dla Amerykanów, ale o pokoju dla wszystkich ludzi – i nie tylko pokoju w naszych czasach, ale pokoju na zawsze.8

Prawdziwy pokój i sprawiedliwość są niemożliwe do osiągnięcia tak długo, jak długo „bezwzględny spisek“ będzie rządził z ukrycia Stanami Zjednoczonymi i innymi narodami. Modlimy się, by naszym wspólnym wysiłkiem udało się pokonać bezlitosnych zbrodniarzy, którzy chcą nas wszystkich zniewolić. Modlimy się, by udało się zaprowadzić prawdziwy pokój, który uczyni życie na ziemi wartym przeżycia.

Z poważaniem,

 • alain harel - France
 • M Küttner - Germany
 • arnaldo garcia - Spain
 • KUČEROVÁ Dana - Czech Republic
 • Klaus Wember - Germany
 • Petra Steger - Germany
 • Winnie Hyrland - Denmark
 • Bradley Halfacre - Australia
 • Daniel Andersen - Iceland
 • Christian Pischinger - Austria
 • francis Viglieno - France
 • Sieglinde Uhl - Germany
 • Stefanie Sauer - Germany
 • Domenico Valerio - Italy
 • Fabio Biolcati - Italy
 • татьяна костромитина - Russia
 • Shaun Moorcroft - United Kingdom
 • Edgar Darío Correa Villalba - Paraguay
 • Miguel Jelling - Germany
 • Sabine Weinkauf - Germany
 • Michal Cetnar - Poland
 • Dr ALSHALLAH. ZHARH. - Mexico
 • Dr. Heidrun Eckert - Germany
 • mohammed adeel awan - United Kingdom
 • Waltraud Pesic - Hungary

List podpisało już 97,173 osób.

 

Też możesz podpisać ten list


Sources:

 1. Is Putin incorruptible? U.S. insider’s view of the Russian president’s character and his country’s transformation
 2. Putin is trying to save the world from war by Paul Craig Roberts
 3. Putin Blamed for #MH17 to Launch Attack on BRICS World Bank
 4. Commencement Address at American University, June 10, 1963
 5. Political Ponerology (A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes) by Andrew M. Lobaczewski
 6. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism by Naomi Klein
 7. JFK and the Unspeakable: Why He Died and Why It Matters by James W. Douglass
 8. The President and the Press, April 27, 1961
 9. An open letter from the Netherlands to President Putin
 10. The NATO Syndrome, the EU’s Eastern Partnership Program, and the EAU
 11. No-Bluff Putin – Anyone who says Russia is losing in Ukraine doesn’t understand how this game is played.
 12. Putin: Ukraine is a Battlefield for the New World Order
 13. Global Pathocracy, Authoritarian Followers and the Hope of the World

pdficon_large Ściągnij PDF (polski)

 

CHCESZ WIEDZIEĆ, DLACZEGO ZACHÓD NIENAWIDZI PUTINA?

ŻEBY ZROZUMIEĆ PATOKRACJĘ ZACHODU,
PRZECZYTAJ PONEROLOGIĘ POLITYCZNĄ

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Tumblr