Geachte president Poetin,

Als leden van de wereldgemeenschap die gebaseerd is op realiteit willen we graag onze waardering en onze steun betuigen inzake het besluit van de Russische Federatie om humanitaire en militaire assistentie aan Syrië te verlenen, haar strijdkrachten en haar democratisch verkozen leider, president Bashar al-Assad in hun strijd tegen internationale terroristen bijgestaan door de VS.

De lancering van luchtaanvallen gericht tegen ISIL-terroristen in Syrië komt op een kritisch moment,1 net zoals de doorslaggevende rol van Rusland in het voorkomen van een westerse militaire interventie in 2013. Met uw stem van de redelijkheid en kracht voor rechtvaardigheid betuigen Syriërs, Russen en alle mensen met een geweten over de wereld u dank en steun.

Sinds 2011 zijn westerse leiders vastbesloten om Syrië te veranderen in een mislukte staat. Ze zijn zo ver gegaan in het voorzien van financiering, training en wapenuitrusting aan buitenlandse huurlingen die een brutale terreurcampagne voeren tegen de Syrische bevolking en hun legitieme regering.2 Deze terroristische krachten en religieuze fanatici vertegenwoordigen niet de wil van het Syrische volk waarvan de meerderheid president Assad steunt. Zoals u zei in uw speech tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is het aan de Syrische bevolking en alleen aan de Syrische bevolking om te besluiten wie hen moet leiden.

In 2013 toen het westen zich gereed maakte om een militaire campagne te lanceren tegen Syrië kwam Rusland tussenbeide en zorgde voor een vredige, diplomatieke oplossing. In een weldenkende wereld zou dit een natuurlijke reactie zijn op internationale problemen en zou Rusland er niet alleen voor staan. Helaas gaat het westen door met zijn doodlopend beleid omtrent het ondersteunen van geweld, dwang en illegale interventie in de zaken van soevereine naties.

Terwijl het westen aandringt op destabilisatie, oorlog en chaos is Rusland standvastig in haar betrokkenheid bij dialoog, samenwerking en internationale rechtsorde. Uw reactie op de crisis in Syrië geeft dat precies aan.

Zoals u, heeft president Assad laten zien dat hij een intelligente en moedige man is en van goede wil. En zoals de meeste publieke figuren die over dergelijke eigenschappen beschikken wordt hij genadeloos zwartgemaakt en belasterd door westerse overheden en media. Een voorbeeld is de Houla-slachting in mei 2012 waarbij 108 Syriërs, met inbegrip van 49 kinderen, werden omgebracht. Het Syrische leger werd beschuldigd van deze gruweldaad maar later werd onthuld dat de slachting was gepleegd door krachten aangesloten bij het door de VS gesteunde ‘Vrije Syrische Leger’ (VSL) en dat de slachtoffers aanhangers van de Syrische overheid waren.3 Op een later tijdstip in 2012 werd gadegeslagen hoe het VSL ontvoerde burgers en niet-dienstdoende soldaten vermoordden.4

Dit is de ‘gematigde oppositiegroep’ die westerse overheidsofficials steunen in hun illegale agressie tegen de heer Assad en Rusland wordt nu beschuldigd van het richten van luchtaanvallen op hen. Deze feiten en andere tonen duidelijk aan dat de VS overheid en zijn bondgenoten slechts verklaren dat ze terreur bestrijden terwijl ze het in feite rechtstreeks creëeren en steunen in een futiele poging om de Amerikaanse globale hegemonie veilig te stellen. Dit doen ze zonder steun van de Verenigde Naties en zonder steun van de legitieme overheden van de landen die ze aanvallen.

De tweede secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld, die John F. Kennedy beschouwde als de grootste staatsman van zijn tijd, merkte beslist de problemen op waar niet alleen de VN zich mee geconfronteerd zag, maar de wereld in het algemeen. In 1958 schreef hij:

“De strijd tegen de verschillende benaderingen tot de vrijheid van mens en geest of tussen andere opvattingen over menselijke waardigheid en het recht van het individu is voortdurend. De scheidslijn loopt door onszelf, door onze volkeren, en ook door andere landen. Het valt niet samen met wat voor politieke of geografische grenslijnen dan ook. Het ultieme gevecht is er een tussen de mens en de ondermens. We bevinden ons op gevaarlijk terrein als we geloven dat elk individu, elke natie of elke ideologie een monopolie bezit op het gelijk hebben, vrijheid en menselijke waardigheid.”5

We begeven ons op glad ijs. Het zelfverklaarde monopolie van de VS op juistheid, vrijheid en de menselijke waardigheid heeft geleid tot onjuistheid, onderdrukking en leed op grote schaal. De westerse mentaliteit zoals vertoond in Libië en Syrië is waarlijk onmenselijk6 – psychopathisch7 – die de laaghartigste aspecten van de menselijke natuur omarmt.8

Natuurlijk wordt de ondermens weerkaatst in de resultaten van het VS beleid in Oekraïne en Syrië. In Oekraïne zijn neonazi’s leden van het parlement en vormen bataljons die mannen, vrouwen en kinderen in de Donbas martelen en vermoorden met de goedkeuring van de regering in Kiev. In Syrië resulteerde het westerse beleid van vernietiging en steun voor terrorisme in ISIL en andere terreurgroepen wiens methodes publiekelijk worden afgekeurd maar in stilte ondersteund door westerse leiders.9 Dit is niet de visie die de mensheid ten einde raad zal omarmen. Dit is niet de visie die wij nastreven.

Zolang wereldleiders zich blijven onderwerpen aan de wil van politieke psychopaten zal de mensheid nooit een wereld van vrede vervaardigen.10 We bidden dat meer mensen uw voorbeeld zullen volgen door het spreken van de waarheid tegen de mogendheid, door kordaat te handelen vanuit hun overtuigingen en door te weigeren om gecontroleerd te worden door angst en onwetendheid. We hopen dat door dit te doen we wellicht allen ons aandeel leveren om een heuse multipolaire wereld tot stand te brengen vrij van de vernietigende invloed van psychopaten en fanatici en de giftige politieke structuren die vrede onmogelijk maken.

Hoogachtend,

 • alain harel - France
 • M Küttner - Germany
 • arnaldo garcia - Spain
 • KUČEROVÁ Dana - Czech Republic
 • Klaus Wember - Germany
 • Petra Steger - Germany
 • Winnie Hyrland - Denmark
 • Bradley Halfacre - Australia
 • Daniel Andersen - Iceland
 • Christian Pischinger - Austria
 • francis Viglieno - France
 • Sieglinde Uhl - Germany
 • Stefanie Sauer - Germany
 • Domenico Valerio - Italy
 • Fabio Biolcati - Italy
 • татьяна костромитина - Russia
 • Shaun Moorcroft - United Kingdom
 • Edgar Darío Correa Villalba - Paraguay
 • Miguel Jelling - Germany
 • Sabine Weinkauf - Germany
 • Michal Cetnar - Poland
 • Dr ALSHALLAH. ZHARH. - Mexico
 • Dr. Heidrun Eckert - Germany
 • mohammed adeel awan - United Kingdom
 • Waltraud Pesic - Hungary
 • Sergej Kaiser - Germany
Al 97,173 mensen hebben de brief ondertekend.

 

Ook u kunt deze brief ondertekenen!

Bronnen:

 1. Russia establishes ‘no fly’ zone for NATO planes over Syria, moves to destroy “ISIS” – Pentagon freaks out

 2. The Syrian Diary documentary: Who is responsible for turning a paradise into hell?

 3. Houla massacre carried out by Free Syrian Army, according to Frankfurter Allgemeine Zeitung

 4. The Houla Massacre Revisited: “Official Truth” in the Dirty War on Syria

 5. “The Walls of Distrust”, Address at Cambridge University, June 5, 1958

 6. NATO Slaughter: James and Joanne Moriarty expose the truth about what happened in Libya

 7. Political Ponerology website

 8. Global Pathocracy, Authoritarian Followers and the Hope of the World

 9. Pentagon report predicted West’s support for Islamist rebels would create ISIS

 10. The Authoritarians Website

 

Geachte president Poetin en burgers van Rusland,

Gelieve onze verontschuldigingen te aanvaarden voor het gedrag van onze regeringen en media. Westerse landen, onder leiding van de Verenigde Staten, lijken vastbesloten om een oorlog met Rusland te beginnen. Een weldenkend mens zou de verschrikkelijke consequenties inzien van een dergelijke oorlog, en zou alles doen wat in zijn macht ligt om het te voorkomen. Het lijkt erop dat dit ook precies is, wat u aan het doen bent. Ondanks de eindeloze stroom leugens en provocaties, bent u erin geslaagd om te voorkomen dat Rusland meegesleurd werd in een nucleaire oorlog.1, 2

Gebeurtenissen rond de oorlog in Oekraïne worden verdraaid om u neer te zetten als een agressor, terwijl de feiten duidelijk anders uitwijzen. Bendes neonazi’s begaan dagelijks wreedheden tegen de burgers van Novorossija en zij ontvangen de politieke en financiële steun van westerse regeringen. Het Oekraïense leger heeft Russische controleposten en steden aangevallen en bombardeert regelmatig vluchtelingen die het land proberen te ontvluchten. Rusland werd beschuldigd van de verwoesting van Malaysian Airlines vlucht MH17, terwijl bewijs suggereert dat de vlucht neergeschoten werd door het Oekraïense leger. U biedt humanitaire hulp aan de bevolking van Loehansk en wordt vervolgens beschuldigd van het binnensmokkelen van wapens.3

Waarom bent u het doelwit van deze leugens en provocaties? De pathologische criminelen van het Westen dringen aan op een oorlog met Rusland, omdat ze een externe vijand nodig hebben. Zolang de mensen zich concentreren op de “Russische agressie” blijven zij onbewust van diegenen die werkelijk verantwoordelijk zijn voor de verslechtering van de Amerikaanse economie en het sociale systeem. In Europa, dat een geschiedenis heeft van wrede oorlogen aangewakkerd door arrogantie en hebzucht, hebben de leiders een totale morele instorting ondergaan, en zich naïef achter het Amerikaanse beleid van imperialistische agressie geschaard. De laatste voortreffelijke president van de Verenigde Staten, John F Kennedy, beschreef onze gemeenschappelijke vijand in 1961:

We worden over de hele wereld tegengewerkt door een monolitische en meedogenloze samenzwering, die voornamelijk afhankelijk is van heimelijke middelen om haar invloedssfeer uit te breiden – van infiltratie in plaats van invasie, van omverwerping in plaats van verkiezingen, van intimidatie in plaats van vrije keuze, van guerilla’s in de nacht in plaats van legers overdag.

Het is een systeem dat grote hoeveelheden menselijke en materiële middelen heeft aangewend om een hechte, zeer efficiënte machine te bouwen die militaire, diplomatieke, inlichtingen-, economische, wetenschappelijke, en politieke activiteiten combineert… Zijn voorbereidingen worden verborgen, niet gepubliceerd. Zijn fouten eindigen in de doofpot, niet in de krant. Zijn tegenstanders worden het zwijgen opgelegd, niet geprezen. Geen uitgave wordt bevraagd, geen gerucht afgedrukt, geen geheim wordt onthuld.4

Sindsdien zijn de regeringen van de Verenigde Staten en andere westerse landen geïnfiltreerd door deze “meedogenloze samenzwering”. Hoewel die niet per se eensgezind is, zijn wij van mening dat de leiders van deze landen denken en handelen zonder de last van een normaal menselijk geweten. Dit is de reden waarom ze bereid zijn om de levens van miljoenen of miljarden mensen op te offeren. Zij leveren wapens aan Israël die worden gebruikt voor de massale slachting van duizenden Palestijnen. Ze militariseren de politie in plaatsen als Ferguson, Missouri, om hun macht over het volk te beschermen en te versterken. Ze liegen om oorlogen te starten die de levens van miljoenen mensen kosten om hun politieke macht te vergroten. Ze zijn verachtelijk.5, 6

Net als JFK heeft u een militaire achtergrond, dus wordt u gedreven door een plichtsgevoel om de mensen van Rusland te beschermen en te dienen. Het lijkt erop dat u, net als hij, de waanzin van een nucleaire oorlog heeft ingezien en dat u stappen richting vrede heeft genomen.7 U weigert om het Amerikaanse imperium te steunen en u bent bezig om haar macht te ondermijnen, zonder over te gaan tot directe militaire actie. In plaats daarvan heeft Rusland nauwere banden ontwikkeld met vele landen, door organisaties als BRICS. Daarnaast heeft Rusland oude schulden kwijtgescholden en samengewerkt met haar partners om doelen te bereiken die de belangen van het volk dienen. De idee van internationale samenwerkingsverbanden wordt een multipolaire benadering genoemd en staat in schril contrast met de unipolaire, imperialistische politiek van de VS, waar de grondstoffen van alle landen worden gecontroleerd ten bate van een kleine machtige groep – en ten koste van Wij het Volk.

Wij verwerpen de hebzucht, haat en machtswellust die onze “leiders” tentoonspreiden. Wij zijn verontwaardigd en geschokt door de moord op miljoenen onschuldige mensen in naam van vrijheid en zelfverdediging. Wij willen vrede en gerechtigheid voor alle mensen. Wij willen een echte en duurzame vrede, het soort vrede waar JFK ooit over sprak:

Wat voor vrede zoeken we? Geen Pax Americana, opgedrongen aan de wereld met Amerikaanse oorlogswapens. Niet de vrede van het graf of de veiligheid van de slaaf. Ik heb het over onvervalste vrede, het soort vrede dat het leven op aarde de moeite waard maakt, het soort vrede dat mogelijk maakt dat mensen en naties groeien, kunnen hopen, en een beter leven voor hun kinderen op kunnen bouwen – niet alleen vrede voor Amerikanen, maar vrede voor alle mannen en vrouwen – niet alleen vrede in onze tijd, maar vrede voor altijd.8

Ware vrede en rechtvaardigheid zijn onmogelijk zolang de “meedogenloze samenzwering” vanuit de schaduwen de Verenigde Staten en andere landen bestuurt. We hopen dat we, door onze gezamenlijke inspanningen, de machtsbeluste en meedogenloze criminelen die ons allen proberen te knechten, kunnen verslaan. We hopen dat we in plaats daarvan een echte vrede kunnen bevorderen, die het leven op aarde de moeite waard maakt.

Hoogachtend,

 • alain harel - France
 • M Küttner - Germany
 • arnaldo garcia - Spain
 • KUČEROVÁ Dana - Czech Republic
 • Klaus Wember - Germany
 • Petra Steger - Germany
 • Winnie Hyrland - Denmark
 • Bradley Halfacre - Australia
 • Daniel Andersen - Iceland
 • Christian Pischinger - Austria
 • francis Viglieno - France
 • Sieglinde Uhl - Germany
 • Stefanie Sauer - Germany
 • Domenico Valerio - Italy
 • Fabio Biolcati - Italy
 • татьяна костромитина - Russia
 • Shaun Moorcroft - United Kingdom
 • Edgar Darío Correa Villalba - Paraguay
 • Miguel Jelling - Germany
 • Sabine Weinkauf - Germany
 • Michal Cetnar - Poland
 • Dr ALSHALLAH. ZHARH. - Mexico
 • Dr. Heidrun Eckert - Germany
 • mohammed adeel awan - United Kingdom
 • Waltraud Pesic - Hungary
 • Sergej Kaiser - Germany
Al 97,173 mensen hebben de brief ondertekend.

 

Ook u kunt deze brief ondertekenen!


Bronnen:

 1. Is Putin incorruptible? U.S. insider’s view of the Russian president’s character and his country’s transformation
 2. Putin is trying to save the world from war by Paul Craig Roberts
 3. Putin Blamed for #MH17 to Launch Attack on BRICS World Bank
 4. Commencement Address at American University, June 10, 1963
 5. Political Ponerology (A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes) by Andrew M. Lobaczewski
 6. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism by Naomi Klein
 7. JFK and the Unspeakable: Why He Died and Why It Matters by James W. Douglass
 8. The President and the Press, April 27, 1961
 9. An open letter from the Netherlands to President Putin
 10. The NATO Syndrome, the EU’s Eastern Partnership Program, and the EAU
 11. No-Bluff Putin – Anyone who says Russia is losing in Ukraine doesn’t understand how this game is played.
 12. Putin: Ukraine is a Battlefield for the New World Order

pdficon_largeBrief aan Poetin (Nederlands)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Tumblr