Kjære President Putin

Som medlemmer av det globale virkeligheten-baserte samfunnet, vil vi gjerne utdype vår forståelse og støtte for den russiske føderasjonens beslutning om å gi humanitær og militær bistand til Syria, dets
væpnede styrker og dets demokratisk valgt leder, president Bashar al-Assad, i kampen mot internasjonale USA-støttede terrorister.

Lanseringen av luftangrep rettet mot ISIL terrorister i Syria kommer på et kritisk tidspunkt1, som det gjorde med Russlands sentral rolle i å forebygge en vestlig militær intervensjon i 2013. Som en fornuftens stemme og en kraft for rettferdighet, har du takk og støtte fra syrere, russere og alle mennesker med samvittighet i hele verden.

Siden 2011 har vestlige ledere vært fast bestemt på å gjøre Syria om til i en mislykket stat. De har gått så langt som å gi støtte, opplæring og våpen til utenlandske leiesoldater som har ført en brutal
terrorkampanje mot det syriske folk og deres legitime regjering.2 Disse terroriststyrkene og religiøse fanatikere representerer ikke viljen til det syriske folket, der et flertall støtter president Assad. Som du sa i din tale på FNs generalforsamling, er det opp til det syriske folk og bare det syriske folk å bestemme hvem som skal lede dem.

I 2013, da vesten ble beredt på å lansere en militær kampanje på Syria, steppet Russland inn for å megle en fredelig, diplomatisk løsning. I en fornuftig verden, ville dette være det naturlige reaksjon på
internasjonale problemer, og Russland ville ikke ha stått alene. Dessverre, fortsetter vesten sin dødfødte politikk med å støtte vold, tvang og ulovlig innblanding i suverene nasjoner interne anliggender.

Mens vesten presser for destabilisering, krig og kaos, står Russland fast i sitt engasjement for dialog, samarbeid, internasjonal lov og orden. Din reaksjon på krisen i Syria viser akkurat det.

Som deg, har president Assad vist seg å være en mann med intelligens, mot og god vilje. Og som de fleste offentlige personer som besitter slike kvaliteter, har han blitt nådeløst ærekrenket og skjendet av vestlige regjeringer og media. Et eksempel er Houla-massakren i mai 2012, der 108 syrere ble drept, inkludert 49 barn. Den syriske militære fikk skylden for denne ugjerningen, men det ble senere avslørt at massakren ble begått av styrker assosiert med den USA-støttede “Free Syrian Army” (FSA), og at ofrene var tilhengere av den syriske regjering.3 Senere i 2012 fortsatte FSA med å henrette kidnappete sivile og soldater på perm.4

Dette er den “moderate» opposisjonsgruppen vestlige myndigheter støtter i deres ulovlige aggresjon mot Mr. Assad, og som de nå anklager Russland for å utføre målrettede luftangrep mot. Disse fakta og andre viser tydelig at den amerikanske regjeringen og dets allierte kun påstår å bekjempe terror når de i realiteten direkte oppretter og støtter den i et fåfengt forsøk på å sikre USAs globale hegemoni. De gjør dette uten støtte fra FN og uten støtte fra de legitime regjeringene i de landene de angriper.

Den FNs andre generalsekretær, Dag Hammarskjöld, som John F. Kennedy anså som den største statsmann av sin tid, så helt klart de problemene ikke bare FN, men den store verden står ovenfor. I 1958 skrev han:

“Konflikten mellom ulike tilnærminger til menneskets frihet og sinn eller mellom forskjellige oppfatninger av menneskeverd og individets rettigheter er kontinuerlig. Skillelinjene har vi i oss selv, blant vårt eget folk, og også mellom andre nasjoner. Dette sammenfaller ikke med politiske eller geografiske skillelinjer. Den virkelige kampen er den mellom mennesket og umennesker. Vi er på farlig grunn hvis vi tror at ethvert individ, enhver nasjon, eller en hvilken som helst ideologi har monopol på det rette, frihet og menneskeverd.”5

Vi er på farlig grunn. USAs selverklærte monopol på det rette, frihet og menneskeverd har ført til det det gale; undertrykkelse og lidelse på en massiv skala. Den vestlige mentaliteten som sees i Libya og Syria er virkelig umennesklige6 – psykopatiske7 – og favner de mest dyriske aspekter ved menneskelig natur.8

Naturligvis er umennesket speilet i resultatene av USAs politikk i Ukraina og Syria. I Ukraina er nynazister medlemmer av parlamentet og danner bataljoner som torturerer og myrder menn, kvinner og barn i Donbass, sanksjonert av regjeringen i Kiev. I Syria, har Vestens politikk med ødeleggelse og støtte av terrorister resultert i ISIL og andre terrorgrupper som har metoder som er offentlig fordømt men privat støttet av vestlige ledere.9 Dette er ikke det synet menneskeheten desperat ser etter. Dette er ikke den visjonen vi søker.

Så lenge verdens ledere fortsette å underkaste seg viljen til politiske psykopater, vil menneskeheten aldri bygge en fredelig verden.10 Vi ber om at flere mennesker vil følge ditt eksempel ved å si sannheten om makten, ved å stå fast på sin overbevisning og ved å nekte å bli styrt av frykt og uvitenhet. Vi håper at ved å gjøre det, kan vi alle gjøre vårt for å skape en virkelig menneskelig verden fri fra den destruktive påvirkning psykopater og fanatikere har, og den giftige politiske strukturer de skaper som gjør freden umulig.

Vennlig hilsen,

 • alain harel - France
 • M Küttner - Germany
 • arnaldo garcia - Spain
 • KUČEROVÁ Dana - Czech Republic
 • Klaus Wember - Germany
 • Petra Steger - Germany
 • Winnie Hyrland - Denmark
 • Bradley Halfacre - Australia
 • Daniel Andersen - Iceland
 • Christian Pischinger - Austria
 • francis Viglieno - France
 • Sieglinde Uhl - Germany
 • Stefanie Sauer - Germany
 • Domenico Valerio - Italy
 • Fabio Biolcati - Italy
 • татьяна костромитина - Russia
 • Shaun Moorcroft - United Kingdom
 • Edgar Darío Correa Villalba - Paraguay
 • Miguel Jelling - Germany
 • Sabine Weinkauf - Germany
 • Michal Cetnar - Poland
 • Dr ALSHALLAH. ZHARH. - Mexico
 • Dr. Heidrun Eckert - Germany
 • mohammed adeel awan - United Kingdom
 • Waltraud Pesic - Hungary
Til nå har 97,173 skrevet under brevet.

 

Du kan også skrive under!

Kilder:

 1. Russia establishes ‘no fly’ zone for NATO planes over Syria, moves to destroy “ISIS” – Pentagon freaks out

 2. The Syrian Diary documentary: Who is responsible for turning a paradise into hell?

 3. Houla massacre carried out by Free Syrian Army, according to Frankfurter Allgemeine Zeitung

 4. The Houla Massacre Revisited: “Official Truth” in the Dirty War on Syria

 5. “The Walls of Distrust”, Address at Cambridge University, June 5, 1958

 6. NATO Slaughter: James and Joanne Moriarty expose the truth about what happened in Libya

 7. Political Ponerology website

 8. Global Pathocracy, Authoritarian Followers and the Hope of the World

 9. Pentagon report predicted West’s support for Islamist rebels would create ISIS

 10. The Authoritarians Website

 

Kjære president Putin og det russiske folk,

Vi beklager våre regjeringers og medias oppførsel. Vestlige nasjoner, ledet av USA, ser ut til å ønske en krig mot Russland. Et normalt menneske vil forstå de fryktelige konsekvensene av en slik krig og vil gjøre alt som står i sin makt for å unngå dette. Det ser faktisk ut som om det er akkurat det du prøver å gjøre. I en endeløs strøm av løgner og provokasjoner har du klart å unngå at Russland blir dratt inn i en atomkrig.1, 2

Hendelser rundt krigen i Ukraina er forvrengt slik at du fremstår som den aggressive parten selv om kjensgjerningene klart viser at det motsatte er tilfelle. Nynazistiske gjenger begår overgrep mot befolkningen i Novorussia hver dag, og de mottar politisk og finansiell hjelp fra vestlige regjeringer. Den Ukrainske hæren har angrepet russiske grenseposter og byer, og har jevnlig bombet flyktninger som prøver å flykte fra landet. Russland ble utpekt som den skyldige i ødeleggelsen av Malaysian Airlines MH17, selv om bevisene peker mot en nedskytning utført av den Ukrainske hæren. Du tilbyr humanitær hjelp til befolkningen i Luhansk, men blir beskyldt for å smugle våpen inn i Ukraina.3

Hvorfor er du et mål for disse løgner og provokasjoner? Vestens patologiske kriminelle presser på for krig mot Russland fordi de trenger en ekstern fiende. Så lenge folket har fokus på «russisk aggresjon» forblir de uoppmerksomme på hvem som virkelig er ansvarlig for sammenbruddet i den amerikanske økonomien og sosial system. I Europa, med sin historie av brutale kriger grunnet arroganse og grådighet, har lederen gjennomgått en total moralsk kollaps og har i sin naivitet fulgt opp politikken til amerikanernes imperialistiske aggresjon. Den siste store presidenten i USA, John F. Kennedy, beskrev i 1961 vår felles fiende:

Verden står ovenfor en monolittisk og hensynsløs sammensvergelse som er avhengig av skjulte midler for å utvide sin innflytelsessfære – infiltrasjon i stedet for invasjon,  omveltning i stedet for valg, trusler i stedet for den frie vilje, gerilja om natten i stedet for hærer om dagen.

Det er et system som bruker enorme menneskelige og materielle ressurser til oppbygging av et tett sammensveiset, svært effektiv maskineri som kombinerer militære, diplomatiske, etterretnings, økonomiske, vitenskapelige og politiske operasjoner … forberedelsene skjer i det skjulte. Tabber blir begravet, ikke til store overskrifter. Deres motstandere blir fortiet, ikke hedret. Ingen spør om utgiftene, ingen rykter blir skrevet om, ingen hemmelighet avslørt.4

Siden den gang har regjeringen i USA og andre vestlige land blitt infiltrert av denne “hensynsløse sammensvergelsen “. Selv om det ikke nødvendigvis gjelder alle tror vi at dens ledere stort sett tenker og handler uten den normale menneskelige samvittighetsbyrden. Dette er grunnen til at de er villige til å ofre livene til millioner, om ikke milliarder av mennesker. De forsyner Israel med våpen som brukes for masseslakting av tusenvis av palestinere. De militariserer politiet på steder som Ferguson USA, for å beskytte og styrke sin makt over folket. De lyver for å starte kriger, som tar livet av millioner av mennesker, for å øke sin politiske makt. De er avskyelige.5, 6

Som JFK har du også militær bakgrunn, så du er bundet av en pliktfølelse til å beskytte og tjene det russiske folk. Det ser ut til at du, som han, ser galskapen i en atomkrig og ønsker fred. Du nekter å anerkjenne det amerikanske imperiet og du jobber for å underminere dens makt uten direkte militær konfrontasjon. I stedet har Russland utviklet et tettere forhold til mange land gjennom organisasjoner som BRICS, har ettergitt gammel gjeld og jobbet sammen med dine partnere mot mål som tjener folkets interesse. Ideen om internasjonale partnerskap har blitt kalt en flersidig tilnærming og står i skarp kontrast til den ensidige, imperialistiske politikken til USA hvor alle lands ressurser er under kontroll av noen få mektige interesser – på bekostning av folket.

Vi avviser grådigheten, hatet og maktbegjæret som våre “ledere” utviser. Vi er rasende og forskrekket av drapet på millioner av uskyldige mennesker i frihetens navn og såkalt selvforsvar. Vi vil ha fred og rettferdighet for alle mennesker. Vi ønsker en reell og varig fred, den fred som JFK en gang snakket om:

Hva slags fred søker vi? Ikke et Pax Americana påtvunget verden av amerikanske våpen. Ikke gravens fred eller tryggheten til slavene. Jeg snakker om ekte fred, den slags fred som gjør livet på jorden verdt å leve, den typen som for mennesker og nasjoner til å vokse i håpet om å skape et bedre liv for sine barn – ikke bare fred for amerikanere, men fred for alle menn og kvinner – ikke bare fred i vår tid, men evig fred.8

Sann fred og rettferdighet er umulig så lenge den “hensynsløse sammensvergelsen” styrer USA og andre nasjoner bak kulissene. Vi ber får at, igjennom våre felles innsats, kan beseire de maktsyke og hensynsløse kriminelle som ønsker å slavebinde oss alle. Vi ber om at vi i stedet kan skape en ekte fred som gjør livet på jorda verdt å leve.

Vennlig hilsen,

 • alain harel - France
 • M Küttner - Germany
 • arnaldo garcia - Spain
 • KUČEROVÁ Dana - Czech Republic
 • Klaus Wember - Germany
 • Petra Steger - Germany
 • Winnie Hyrland - Denmark
 • Bradley Halfacre - Australia
 • Daniel Andersen - Iceland
 • Christian Pischinger - Austria
 • francis Viglieno - France
 • Sieglinde Uhl - Germany
 • Stefanie Sauer - Germany
 • Domenico Valerio - Italy
 • Fabio Biolcati - Italy
 • татьяна костромитина - Russia
 • Shaun Moorcroft - United Kingdom
 • Edgar Darío Correa Villalba - Paraguay
 • Miguel Jelling - Germany
 • Sabine Weinkauf - Germany
 • Michal Cetnar - Poland
 • Dr ALSHALLAH. ZHARH. - Mexico
 • Dr. Heidrun Eckert - Germany
 • mohammed adeel awan - United Kingdom
 • Waltraud Pesic - Hungary
Til nå har 97,173 skrevet under brevet.

 

Du kan også skrive under!


Kilder:

 1. Is Putin incorruptible? U.S. insider’s view of the Russian president’s character and his country’s transformation
 2. Putin is trying to save the world from war by Paul Craig Roberts
 3. Putin Blamed for #MH17 to Launch Attack on BRICS World Bank
 4. Commencement Address at American University, June 10, 1963
 5. Political Ponerology (A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes) by Andrew M. Lobaczewski
 6. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism by Naomi Klein
 7. JFK and the Unspeakable: Why He Died and Why It Matters by James W. Douglass
 8. The President and the Press, April 27, 1961
 9. An open letter from the Netherlands to President Putin
 10. The NATO Syndrome, the EU’s Eastern Partnership Program, and the EAU
 11. No-Bluff Putin – Anyone who says Russia is losing in Ukraine doesn’t understand how this game is played.
 12. Putin: Ukraine is a Battlefield for the New World Order
 13. Global Pathocracy, Authoritarian Followers and the Hope of the World

pdficon_largeLast ned PDF (norsk)

 

Vil du vite hvorfor vesten hater Putin?

Les Political Ponerology for å skjønne
psykopatien i vesten

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Tumblr