Kære Præsident Putin,

Som medlemmer af det globale virkelighedstilknyttede samfund, vil vi gerne vise vores værdsættelse og støtte til den Russiske Føderations beslutning om at yde humanitær og militær hjælp til Syrien, dets væbnede styrker og dets demokratisk valgte leder, Præsident Bashar al-Assad, i deres kamp mod internationale amerikansk-støttede terrorister.

Indledningen af luftangreb direkte mod ISIS terrorister i Syrien kommer på et kritisk tidspunkt,1 ligesom Ruslands afgørende rolle for at undgå en vestlig militær intervention gjorde det i 2013. Som fornuftens stemme og en styrke for retfærdighed, har I tak og støtte fra Syrerne, Russerne og alle mennesker med en samvittighed rundt om i verden.

Siden 2011, har vestlige ledere været fast besluttede på gøre Syrien til en fejlslagen stat. De er gået så vidt som til at give økonomisk støtte og våben til udenlandske lejesoldater som har ført en brutal terrorkampagne mod det syriske folk og deres legitime regering.2 Disse terroriststyrker og religiøse fanatikere repræsenterer ikke det syriske folks vilje, hovedparten af hvem støtter Præsident Assad. Som De sagde i Deres tale til de Forenede Nationers Generalforsamling, er det op til det syriske folk og kun det syriske folk at beslutte, hvem der skal lede dem.

I 2013, da vesten blev forberedt på indledningen af en militær kampagne mod Syrien, trådte Rusland til for at forhandle en fredelig, diplomatisk løsning. I en verden ved sine fulde fem ville dette være det naturlige svar på internationale problemer, og Rusland ville ikke stå alene. Uheldigvis fortsætter Vesten med sine blindgyde politikker at støtte vold, tvangsforanstaltninger og illegale interventioner i suveræne nationer.

Mens vesten presser på for destabilisering, krig og kaos, står Rusland fast i sin forpligtigelse til at fremme dialog, samarbejde og international lov og orden. Jeres reaktion på krisen i Syrien demonstrerer præcist det.

Ligesom Dem, har Præsiden Assad vist sig at være en mand med intelligens, mod og god vilje. Og som de fleste offentlige figurer som besidder sådanne kvaliteter, er han blevet uophørligt nedgjort og bagtalt af vestlige regeringer og medier. Et eksempel er Houla massakren i maj 2013, i hvilken 108 syrere blev dræbt, herunder 49 børn. Det syriske militær blev anklaget for denne grusomhed, men det blev senere afsløret at massakren blev udført af styrker der var allierede med den USA støttede ”Free Syrian Army” (FSA), og at ofrerne var støttere af den syriske regering.3 Senere i 2012, blev det observeret at FSA dræbte kidnappede civile og off-duty soldater.4

Dette er denne ”moderate oppositionsgruppe” som vestlige regeringsembedsmænd støtter i deres illegale aggression mod Hr. Assad og som de nu anklager Rusland for ramme med luftangrib. Disse kendsgerninger og flere viser klart at USA’s regering og dets allierede alene bekender sig til at bekæmpe terror, mens de i virkeligheden direkte skaber og støtter det i et nytteløst forsøg på at sikre USA’s globale overherredømme. De gør det uden støtte fra de Forenede Nationer og uden støtte fra legitime regeringer og de lande de angriber.

De Forenede Nationers anden generalsekretær, Dag Hammerskjöld, som John F. Kennedy anså som sin tids største statsmand, så klart de problemer som ikke bare FN, men verden i det hele taget stod overfor. I 1958, skrev han:

”Konflikten mellem forskellige tilnærmelser til friheden for mennesket og dets sind, eller forskellige syn på menneskelig værdighed og individets rettigheder forsætter. Skillelinjen går inde i os selv, inden i vores egne folk og også inde i andre nationer. Det falder ikke sammen med nogen politisk eller geografisk grænse. Den ultimative kamp er én mellem det menneskelige og det umenneskelige. Vi er på farlig grund hvis vi tror at der er noget individ, nogen nation, eller nogen ideologi som har monopol på hvad der er rigtig, frihed og menneskelig værdighed.5

Vi er på farlig grund. De Forenede Staters selv-udråbte monopol på, hvad der er rigtigt, frihed og menneskelig værdighed, har ledt til noget der er forkert, til undertrykkelse og lidelse af en massiv størrelsesorden. Den vestlige mentalitet som den er synlig i Libyen og Syrien er virkelig umenneskelig6 — psykopatisk7 — den omfavner det laveste aspekter ved den menneskelige natur.8

Naturligvis, er det umenneskelige reflekteret i resultaterne af USA’s politik i Ukraine og Syrien. I Ukraine, er nynazister medlemmer af parlamentet og danner bataljoner som har torteret og myrdet mænd, kvinder og børn i Donbass, med Kiev regeringens billigelse. I Syrien, har Vestens destruktive politik og støtte til terrorisme resulteret i IS og andre terrorgrupper hvis metoder offentligt fordømmes, men privat støttes af Vestens ledere.9 Dette er ikke en vision menneskeheden er ivrig efter at omfavne. Det er ikke en vision vi søger.

Så længe som verden ledere forsætter med at underkaste sig politiske psykopaters vilje, vil menneskeheden aldrig bygge verdensfred.10 Vi håber inderligt at mange mennesker vil følge dit eksempel ved at tale sandhed til magt, ved at handle fast på grundlag af deres overbevisning og ved at nægte at blive kontrolleret af frygt og uvidenhed. Vi håber at ved at gøre dette, kan vi alle gøre vores del til at skabe en virkelige multipolær verden fri fra destruktive indflydelser fra psykopater og fanatikere og de giftige politiske strukturer de skaber som gør fred umulig.

Med venlig hilsen

 • alain harel - France
 • M Küttner - Germany
 • arnaldo garcia - Spain
 • KUČEROVÁ Dana - Czech Republic
 • Klaus Wember - Germany
 • Petra Steger - Germany
 • Winnie Hyrland - Denmark
 • Bradley Halfacre - Australia
 • Daniel Andersen - Iceland
 • Christian Pischinger - Austria
 • francis Viglieno - France
 • Sieglinde Uhl - Germany
 • Stefanie Sauer - Germany
 • Domenico Valerio - Italy
 • Fabio Biolcati - Italy
 • татьяна костромитина - Russia
 • Shaun Moorcroft - United Kingdom
 • Edgar Darío Correa Villalba - Paraguay
 • Miguel Jelling - Germany
 • Sabine Weinkauf - Germany
 • Michal Cetnar - Poland
 • Dr ALSHALLAH. ZHARH. - Mexico
 • Dr. Heidrun Eckert - Germany
 • mohammed adeel awan - United Kingdom
 • Waltraud Pesic - Hungary
So far 97,173 people have signed the letter.

 

Du kan også skrive under!

Sources:

 1. Russia establishes ‘no fly’ zone for NATO planes over Syria, moves to destroy “ISIS” – Pentagon freaks out

 2. The Syrian Diary documentary: Who is responsible for turning a paradise into hell?

 3. Houla massacre carried out by Free Syrian Army, according to Frankfurter Allgemeine Zeitung

 4. The Houla Massacre Revisited: “Official Truth” in the Dirty War on Syria

 5. “The Walls of Distrust”, Address at Cambridge University, June 5, 1958

 6. NATO Slaughter: James and Joanne Moriarty expose the truth about what happened in Libya

 7. Political Ponerology website

 8. Global Pathocracy, Authoritarian Followers and the Hope of the World

 9. Pentagon report predicted West’s support for Islamist rebels would create ISIS

 10. The Authoritarians Website

 

Kære Præsident Putin og det russiske folk,

Vi beklager vores regeringers og mediers opførsel. Vestlige Nationer, under ledelse af USA, synes at være stålsatte på at gå i krig med Rusland. En rask person vil anderkende de frygtelige konsekvenser af sådan en krig og ville gøre alt i sin magt for at undgå dette. Faktisk ser det ud til, at det er netop det du gør. Imod en endeløs strøm af løgne og provokationer er det lykkedes dig at holde Rusland fra at blive inddraget i en atomkrig.1, 2

Hændelser omkring krigen i Ukraine bliver spundet til at fremstille dig som aggressor, når kendsgerningerne tydeligvis taler et andet sprog. På daglig basis begår nynazistiske bander grusomheder mod Novorussia’s borgere, mens de modtager politisk og finansiel støtte fra vestlige regeringer. Den ukrainske hær har angrebet russiske grænseovergange og byer og bomber regelmæssigt flygtninge, der forsøger at flygte landet. Rusland blev pålagt skyld for ødelæggelsen af Malaysia Airlines MH17, på trods af bevismateriale, som viser, at flyet blev skudt ned af den ukrainske hær. Du tilbyder humanitær bistand til folket i Lugansk og bliver anklaget for at smugle våben til Ukraine. 3

Hvorfor er du genstand for disse løgne og provokationer? Vestens patologiske kriminelle presser på for en krig med Rusland, da de har brug for en ydre fjende. Så længe folket fokuserer på ’russisk aggression” forbliver de uopmærksomme på, hvem der i virkeligheden er ansvarlige for forfaldet i den amerikanske økonomi og dets sociale system. I Europa, med dets historie af brutale krige grundet i arrogance og grådighed, har de europæiske ledere undergået et total moralsk kollaps og har naivt tilsluttet sig og bakket op om USAs aggressive imperialistiske politik. Den sidste store præsident for de forenede stater, John F. Kennedy, beskrev vores fælles fjende i 1961:

”Verden over står vi over for en monolitisk og hensynsløs sammensværgelse, der er afhængig af skjulte midler for at udvide sin indflydelsessfære, af infiltration fremfor invasion, af intimidering istedet for det frie valg, af undergravende virksomhed fremfor folkevalg, af natlige guerillaer fremfor hære i dagslys. Det er et system, der har mobiliseret  kolossale menneskelige og materielle ressourcer til dannelse af en kompakt, højst effektiv maskine, der kombinerer militære, diplomatiske, efterretningsmæssige, økonomiske, videnskabelige og politiske operationer. Dets forberedelser er skjulte, ikke offentliggjorte. Dets fejltagelser begraves og modtager ingen overskrifter. Dets modstandere  bringes til tavshed og roses ikke. Der bliver ikke stillet spørgsmål til udgifterne, intet rygte bliver trykt, ingen hemmelighed bliver røbet.” 4

Siden den tid er de Forenede Stater og andre vestlige magter blevet infiltreret af denne ”­hen­synsløse sammensværgelse”. Mens den ikke nødvendigvis er forenet, tror vi, at dens ledere tænker og handler uden den normale menneskelige samvittighedsbyrde. Dette er grunden til, at de er villige til at ofre millioner, hvis ikke milliarder af menneskeliv. De leverer Israel våben, der bliver brugt til masse-slagtning af tusinder af palæstinensere. De militariserer politiet som for eksempel i Ferguson, Missouri, for at beskytte og styrke deres magt over folket. De lyver for at starte krige, der vil tage livet af millioner af mennesker for at øge deres politiske magt. De er foragtelige.5, 6

Som JFK har du en militær baggrund, så du er bundet af en pligt til at beskytte og tjene det russiske folk. Det lader til, at du som ham indså atomkrigens galskab og ønsker fred.7 Du nægter at støtte det amerikanske imperium og arbejder på at underminere dets magt uden at indgå i en direkte militær konflikt. I stedet for har Rusland udviklet et tættere forhold til mange lande gennem organisationer som BRICS, har tilgivet gammel gæld og samarbejdet med dets partnere for at opfylde mål, som tjener folkenes interesser. Ideen om internationale partnerskaber er blevet kaldt et multipolært tiltag og står i slående kontrast til USA’s unipolære, imperialistiske politik, hvor alle landes ressourcer kontrolleres til fordel for nogle få magtfuldes fortjeneste – og på vores, folkets, bekostning. Vi afviser grådigheden, hadet og magtbegæret, som vores ”ledere” udviser. Vi er rasende og forfærdet over drab på millioner af uskyldige mennesker i frihedens og selvforsvarets navn. Vi ønsker fred og retfærdighed for alle mennesker. Vi ønsker en reel og varig fred, den slags som JFK engang talte om:

”Hvilken slags fred søger vi? Ikke en Pax Americana påtvunget verden med amerikanske krigsvåben. Ikke gravens fred eller slavens sikkerhed. Jeg taler om ægte fred, den slags fred der gør livet på jorden værd at leve, den slags der gør det muligt for mennesker og nationer at vokse op i håbet om at skabe et bedre liv for deres børn – ikke blot fred for amerikanere, men fred for alle mænd og kvinder – ikke blot fred i vor tid, men fred for al tid.” 8

Sand fred og retfærdighed vil være umuligt, så længe den ” hensynsløse sammensværgelse” regerer USA og andre nationer fra skyggerne. Vi beder om, at vi ved vores fælles indsats vil kunne besejre de magtsyge og hensynsløse kriminelle, der fosøger at slavebinde os alle. Vi beder om, at vi i stedet kan skabe en ægte fred, der gør livet på jorden værd at leve.

Med venlig hilsen

 • alain harel - France
 • M Küttner - Germany
 • arnaldo garcia - Spain
 • KUČEROVÁ Dana - Czech Republic
 • Klaus Wember - Germany
 • Petra Steger - Germany
 • Winnie Hyrland - Denmark
 • Bradley Halfacre - Australia
 • Daniel Andersen - Iceland
 • Christian Pischinger - Austria
 • francis Viglieno - France
 • Sieglinde Uhl - Germany
 • Stefanie Sauer - Germany
 • Domenico Valerio - Italy
 • Fabio Biolcati - Italy
 • татьяна костромитина - Russia
 • Shaun Moorcroft - United Kingdom
 • Edgar Darío Correa Villalba - Paraguay
 • Miguel Jelling - Germany
 • Sabine Weinkauf - Germany
 • Michal Cetnar - Poland
 • Dr ALSHALLAH. ZHARH. - Mexico
 • Dr. Heidrun Eckert - Germany
 • mohammed adeel awan - United Kingdom
 • Waltraud Pesic - Hungary
So far 97,173 people have signed the letter.

 

Du kan også skrive under!


Sources:

 1. Is Putin incorruptible? U.S. insider’s view of the Russian president’s character and his country’s transformation
 2. Putin is trying to save the world from war by Paul Craig Roberts
 3. Putin Blamed for #MH17 to Launch Attack on BRICS World Bank
 4. Commencement Address at American University, June 10, 1963
 5. Political Ponerology (A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes) by Andrew M. Lobaczewski
 6. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism by Naomi Klein
 7. JFK and the Unspeakable: Why He Died and Why It Matters by James W. Douglass
 8. The President and the Press, April 27, 1961
 9. An open letter from the Netherlands to President Putin
 10. The NATO Syndrome, the EU’s Eastern Partnership Program, and the EAU
 11. No-Bluff Putin – Anyone who says Russia is losing in Ukraine doesn’t understand how this game is played.
 12. Putin: Ukraine is a Battlefield for the New World Order
 13. Global Pathocracy, Authoritarian Followers and the Hope of the World

pdficon_large Download PDF (English)

 

VIL DU VIDE HVORFOR VESTEN HADER PUTIN?

LÆS POLITICAL PONEROLOGY FOR AT FORSTÅ
VESTENS PSYKOPATI

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Tumblr