Vážený prezidente Putine,

jako členové globální komunity žijící v realitě bychom rádi rozšířili naše uznání a podporu rozhodnutí Ruské federace zajistit humanitární a vojenskou pomoc Sýrii, jejím vojskům a demokraticky zvolenému lídrovi Bašáru al-Assadovi v jejich boji proti mezinárodním teroristům podporovaným Spojenými Státy.

Zahájení leteckých úderů v Sýrii proti teroristům z ISIL přišlo v kritický moment1, stejně jako v případě intervence, která zabránila západní vojenské invazi v roce 2013. Jako hlasu rozumu a síly pro spravedlnost vám patří dík a podpora Syřanů, Rusů a lidí se svědomím z celého světa.

Od roku 2011 se západní mocnosti snaží o rozklad Sýrie. Došli až tak daleko, že sponzorují, cvičí a zásobují zbraněmi zahraniční žoldáky, kteří vedou brutální kampaň proti lidem Sýrie a jejich právoplatné vládě.2 Tito teroristé a náboženští fanatici nereprezentují vůli Syřanů, jejichž většina podporuje prezidenta Assada. Jak jste řekl ve svém projevu na generálním shromáždění OSN, je na lidu Sýrie, a jen na něm, rozhodnout, kdo je povede.

V roce 2013 chystal Západ vojenskou intervenci v Sýrii, Rusku se podařilo zakročit a vyjednat mírové, diplomatické řešení. V normálním, zdravém světě by to měla být přirozená reakce na řešení problémů a Rusko by nezůstalo osamocené. Bohužel, Západ pokračuje ve své slepé politice podpory násilí, útlaku a nelegálního zasahování v záležitostech suverénních států.

A zatímco Západ podporuje destabilizaci, válku a chaos, Rusko pevně pokračuje v politice dialogu, spolupráce, mezinárodního práva a pořádku. Vaše reakce na krizi v Sýri to jasně ukazuje.

Stejně jako Vy, president Assad prokázal, že je člověk inteligentní, odvážný a dobré vůle. A stejně jako většina veřejných činitelů, kteří prokazují takové kvality, i on byl neustále kritizován a pomlouván západními vládami a médii. Jedním příkladem budiž masakr ve městě Houla v květnu 2012, při kterém zahynulo 108 Syřanů včetně 49 dětí. Z tohoto zvěrstva byla obviněna armáda syrské vlády, přičemž později vyšlo najevo, že akci provedly jednotky napojené na Američany podporovanou Syrskou osvobozeneckou armádu (FSA, Free Syrian Army) a že oběti byly z řad přívrženců syrské vlády.3 Později ve stejném roce byla FSA přistižena při únosech dětí a vojáků mimo službu.4

Toto je ta skupina “umírněné opozice”, kterou činovníci západních vlád podporují v jejich nelegální agresi vůči Assadovi, a z ostřelování jejichž pozic teď obviňují Rusko. Tato a další fakta jasně ukazují, že americká vláda a její spojenci jen předstírají boj proti terorismu, přičemž jej přímo vytvářejí a podporují v zoufalé snaze zabezpečit globální nadvládu Spojených Států. Činí tak bez podpory OSN a bez podpory zemí, ve kterých válčí.

Druhý generální tajemník OSN, Dag Hammarskjold, kterého Kennedy považoval za největšího státníka své doby, zřetelně rozpoznal problémy, kterým měla čelit nejen OSN, ale celý svět. V roce 1958 napsal:

“Konflikt mezi různými přístupy ke svobodě člověka a mysli, nebo mezi různými pohledy na lidskou důstojnost a právo jednotlivce, je neutuchající. Dělící čára jde uvnitř nás samotných, uvnitř naší populace a také uvnitř ostatních národů. Nemá nic společného s politickými nebo geografickými hranicemi. Hlavní boj je ten mezi člověčenstvím a nelidskostí. Jsme na tenkém ledě, pokud věříme, že některý jednotlivec, národ nebo ideologie mají monopol na správnost,svobodu a lidskou důstojnost.”5

Opravdu stojíme na tenkém ledě. Samozvané Spojené Státy nás se svým monopolem na správnost, svobodu a lidskou důstojnost přivedl k nepravosti, útlaku a utpení ohromného rozsahu. Západní mentalita předváděná v Libyi a Sýrii je skutečně nelidská6 – psychopatická7 – vystihující ty nejpřízemnější stránky lidské povahy.8

Přirozeně, nelidskost se odráží ve výsledcích politiky SSA na Ukrajině a v Sýrii. Na Ukrajině jsou neonacisté členy parlamentu a tvoří bojové jednotky, které mají na svědomí mučení a vraždění
mužů, žen i dětí na Donbase, s posvěcením kyjevské vlády. V Sýrii vyústila západní politika destrukce a podpory terorismu ve vznik ISIL a dalších skupin, jejichž praktiky jsou veřejně odsuzovány, ale soukromě podporovány vedoucími činiteli západních mocností.9 Toto není vize, které se lidstvo chce držet. To není vize, po které my toužíme.

Dokud se světoví lídři budou podřizovat vůli politických psychopatů, lidstvo nikdy nebude žít v míru.10 Modlíme se, že se víc lidí inspiruje Vaším příkladem tak, že se dokážou postavit moci a mluvit pravdu, jednat neústupně ve svém přesvědčení a odmítnou být kontrolováni strachem a ignorancí. Doufáme, že tímto způsobem můžeme my všichni přispět k vytvoření multipolárního světa bez destruktivního vlivu psychopatů a fanatiků a toxických politických struktur jimi vytvářených, které mír znemožňují.

S úctou

 • alain harel - France
 • M Küttner - Germany
 • arnaldo garcia - Spain
 • KUČEROVÁ Dana - Czech Republic
 • Klaus Wember - Germany
 • Petra Steger - Germany
 • Winnie Hyrland - Denmark
 • Bradley Halfacre - Australia
 • Daniel Andersen - Iceland
 • Christian Pischinger - Austria
 • francis Viglieno - France
 • Sieglinde Uhl - Germany
 • Stefanie Sauer - Germany
 • Domenico Valerio - Italy
 • Fabio Biolcati - Italy
 • татьяна костромитина - Russia
 • Shaun Moorcroft - United Kingdom
 • Edgar Darío Correa Villalba - Paraguay
 • Miguel Jelling - Germany
 • Sabine Weinkauf - Germany
 • Michal Cetnar - Poland
 • Dr ALSHALLAH. ZHARH. - Mexico
 • Dr. Heidrun Eckert - Germany
 • mohammed adeel awan - United Kingdom
 • Waltraud Pesic - Hungary
Dosud 97,173 lidí podepsalo tento dopis.

 

Můžete připojit svůj podpis!


Sources:

 1. Russia establishes ‘no fly’ zone for NATO planes over Syria, moves to destroy “ISIS” – Pentagon freaks out

 2. The Syrian Diary documentary: Who is responsible for turning a paradise into hell?

 3. Houla massacre carried out by Free Syrian Army, according to Frankfurter Allgemeine Zeitung

 4. The Houla Massacre Revisited: “Official Truth” in the Dirty War on Syria

 5. “The Walls of Distrust”, Address at Cambridge University, June 5, 1958

 6. NATO Slaughter: James and Joanne Moriarty expose the truth about what happened in Libya

 7. Political Ponerology website

 8. Global Pathocracy, Authoritarian Followers and the Hope of the World

 9. Pentagon report predicted West’s support for Islamist rebels would create ISIS

 10. The Authoritarians Website


 

Vážený prezidente Putine a ruský národe,

přijměte laskavě naši omluvu za chování našich vlád a médií. Země Západu, vedené Spojenými Státy, dávají najevo rozhodnost ve smyslu začít válku s Ruskem. Zdravě uvažující člověk si dovede představit strašlivé následky, které by taková válka mohla přinést, a udělal by cokoliv, aby jí zabránil. Ve skutečnosti nám připadá, že přesně o to se snažíte. Tváří v tvář nekonečnému proudu lží a provokací jste dokázal zamezit, aby Rusko bylo vtaženo do nukleárního konfliktu.1, 2 Události spojené s válkou na Ukrajině jsou překroucené tak, aby vás stavěly do pozice agresora, přestože důkazy jasně svědčí o opaku. Neonacistické bandy každodenně páchají zvěrstva na občanech Novoruska, přičemž těží z politické a finanční podpory vlád zemí Západu. Ukrajinská armáda útočila na ruské hraniční přechody a obce a pravidelně ostřeluje uprchlíky, kteří se snaží dostat ze země. Rusko bylo obviněno ze zničení Boeingu MH17 malajských aerolinek, ačkoliv fakta nasvědčují tomu, že letadlo bylo sestřeleno ukrajinskou armádou. Když nabídnete humanitární pomoc lidem z Luhaňska, hned jste obviněni z pašování zbraní na Ukrajinu.3

Proč jste terčem takových lží a provokací? Patologičtí zločinci Západu se snaží o rozpoutání války s Ruskem, protože potřebují vnějšího nepřítele. Dokud bude pozornost obyvatel upoutána na “ruskou agresi”, nevšimnou si, kdo je skutečně zodpovědný za úpadek americké ekonomiky a sociálního systému. V Evropě, s její historií brutálních válek počatých z arogance a hrabivosti, prošli kontinentální lídři naprostým morálním kolapsem a naivně se připojili k politice imperiální agrese SSA. Poslední velký prezident Spojených Států, John F. Kennedy, popsal našeho společného nepřítele v roce 1961:

“Na celém světě se nám staví do cesty jednolité a nemilosrdné spiknutí, které spoléhá na skryté prostředky pro rozšiřování své sféry vlivu – na infiltraci místo invaze, na převraty místo voleb, na zastrašování místo svobodného rozhodování, na noční akce paramilitaristických oddílů místo armád bojujících za bílého dne.

Je to systém, který nashromáždil ohromné lidské i materiální zdroje k sestrojení pevně utažené, vysoce účinné mašinérie, která provádí vojenské, diplomatické, špionážní, ekonomické a politické operace. Jejich přípravy jsou utajovány, nikoliv zveřejňovány. Jejich chyby jsou zahlazovány a nedostanou se na titulní stránky novin. Jejich odpůrci jsou umlčováni, ne uznáváni. Žádné náklady nejsou zpochybňovány, žádné dohady se nepřipouštějí a žádné tajemství není odhaleno.”4

Od té doby byly vlády Spojených Států a dalších západních zemí infiltrovány tímto “nemilosrdným spiknutím”. Přesto, že toto uskupení nemusí být nutně jednotné, jsme přesvědčeni, že jeho lídři uvažují a konají bez omezení daného normálním lidským svědomím. Proto jsou schopni obětovat milióny či miliardy lidí. Dodávají Izraeli zbraně, kterými jsou vyvražďováni Palestinci. Militarizují policii v místech jako je Ferguson, aby chránili a posilovali jejich nadvládu nad obyvatelstvem. Lžou, aby mohli začínat války, které přinesou smrt miliónům lidí, a navýšili tak svou politickou moc. Jsou opovrženíhodní.5, 6

Tak jako J.F.K., i Vy máte vojenskou praxi, takže jste vázán smyslem pro povinnost chránit a sloužit lidem Ruska. Zdá se, že stejně jako on si také uvědomujete šílenost možné jaderné války a postavil jste se na stranu míru.7 Odmítáte podporovat americké impérium a snažíte se omezovat jeho vliv bez rozpoutávání otevřeného vojenského konfliktu. Místo toho si Rusko vybudovalo blízké vztahy s mnoha zeměmi prostřednictvím organizací jako BRICS, odpustilo staré dluhy a spolupracovalo se svými partnery k naplnění cílů, které slouží zájmům obyvatel. Myšlenka mezinárodního partnerství byla nazvána multipolárním přístupem a je tak v jasném kontrastu vůči unipolární, imperialistické politice SSA, kde jsou zdroje zemí kontrolovány tak, aby z nich těžila pouze malá skupina mocných – a na úkor lidu těchto zemí.

Odmítáme hamižnost, zášť a chtíč po moci, kterými se prokazují naši “lídři”. Jsme rozhořčeni a zděšeni ze zabíjení miliónů nevinných lidí ve jménu svobody a sebeobrany. Chceme mír a spravedlnost pro všechny. Chceme skutečný a trvající mír, takový druh míru, o kterém kdysi mluvil J.F.K.:

“Po jakém míru toužíme? Ne po takovém ve stylu Pax Americana, který bude uvalen na svět pomocí amerických zbraní. Ne hrobový mír nebo bezpečí otroků. Mluvím o skutečném míru, o takovém, pro který stojí za to žít – takový mír, který umožňuje lidem a národům růst a doufat v lepší budoucnost pro své děti. Nejen mír pro Američany, ale pro všechny muže a ženy. Nejen mír v naší době, ale trvalý mír.”8

Skutečný mír a spravedlnost nejsou možné, dokud zmíněné “nemilosrdné spiknutí” vládne Spojeným Státům a dalším národům zpoza opony. Modlíme se, že skrze naše společné úsilí dokážeme porazit mocichtivé a bezcitné zločince, jejichž cílem je zotročení nás všech. Modlíme se, že se nám naopak podaří nastolit skutečný trvalý mír, který by stál za život na Zemi.

S úctou

 • alain harel - France
 • M Küttner - Germany
 • arnaldo garcia - Spain
 • KUČEROVÁ Dana - Czech Republic
 • Klaus Wember - Germany
 • Petra Steger - Germany
 • Winnie Hyrland - Denmark
 • Bradley Halfacre - Australia
 • Daniel Andersen - Iceland
 • Christian Pischinger - Austria
 • francis Viglieno - France
 • Sieglinde Uhl - Germany
 • Stefanie Sauer - Germany
 • Domenico Valerio - Italy
 • Fabio Biolcati - Italy
 • татьяна костромитина - Russia
 • Shaun Moorcroft - United Kingdom
 • Edgar Darío Correa Villalba - Paraguay
 • Miguel Jelling - Germany
 • Sabine Weinkauf - Germany
 • Michal Cetnar - Poland
 • Dr ALSHALLAH. ZHARH. - Mexico
 • Dr. Heidrun Eckert - Germany
 • mohammed adeel awan - United Kingdom
 • Waltraud Pesic - Hungary
Dosud 97,173 lidí podepsalo tento dopis.

 

Můžete připojit svůj podpis!


Sources:

 1. Is Putin incorruptible? U.S. insider’s view of the Russian president’s character and his country’s transformation
 2. Putin is trying to save the world from war by Paul Craig Roberts
 3. Putin Blamed for #MH17 to Launch Attack on BRICS World Bank
 4. Commencement Address at American University, June 10, 1963
 5. Political Ponerology (A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes) by Andrew M. Lobaczewski
 6. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism by Naomi Klein
 7. JFK and the Unspeakable: Why He Died and Why It Matters by James W. Douglass
 8. The President and the Press, April 27, 1961
 9. An open letter from the Netherlands to President Putin
 10. The NATO Syndrome, the EU’s Eastern Partnership Program, and the EAU
 11. No-Bluff Putin – Anyone who says Russia is losing in Ukraine doesn’t understand how this game is played.
 12. Putin: Ukraine is a Battlefield for the New World Order
 13. Global Pathocracy, Authoritarian Followers and the Hope of the World

pdficon_large Download PDF (English)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Tumblr